Sunday, 1 April 2012

Bab 9 :Kaedah penyelesaian masalah

Penyelesaian masalah : - Masalah
                                   - Menyelesaikan masalah
Pendekatan terdiri daripada politik, ekonomi, perasaan, kerohanian, permikiran, islam, dan ilmuj.

Masalah, punca, pendekatan, teknik dan keputusan saling berkaitan dan mengulang beberapa kali.

Definisi Masalah :     lMasalah tersebut perlu diselesaikan dan diusahakan sendiri.
         lMemerlukan proses mental mencari idea-idea alternatif dan membaut analisis


Tujuan untuk menyelesaikan masalah : lMempertingkatkan dan menyuburkan daya berfikir supaya lebih kreatif dan kritis
                  lMengeluarkan idea ayau pendapat yg tidak terfikir oleh orang lain. 


Katogori masalah: Jangka masa panjang atau pendek
                            Sifat luaran atau dalaman
                            stail amali atau abadi

Stail masalah abadi : lMasalah yang wujud dalam stail ini adalah berkaitan dengan soal kewujudan Tuhan, usaha                                                             dan takdir, keajaiaban dan perubahan, asal mula dan akhir sesuatu.


Stail amali :lMelibatkan aspek-aspek kehidupan seperti bidang ekonomi, politik dan sosial


Sebab perbezaan masalah manusia : lStatus dan kedudukan seseorang
                 lRas atau bangsa
                 lKekuatan fizikal dan mental
                 lTahap nilai dan keyakinan seseorang
Nilai dan keyakinan terdiri daripda kebendaan( autoritarianisme) dan kerohanian( agama,moral,seni dan ilmu).
Kebendaan --Hedonisme kebaikan berkaitan keseronokan--Utilitrialisme kebaikan berdasarkan kegunaan--Pragmatisme kebaikan mengutamankan faedah semasa.

Permikiran terdiri daripada saintifik, kreatif dan logik.

Masalah diselesaikan secara logik:
lMelibatkan proses rasional-deduktif spt berikut:
lMengenalpasti dan memahami premis masalah.
lMencari sebab dan punca masalah.
lMenilai cara-cara penyelesaian.
          Membuat kesimpulan

Masalah diselesaikan secara saintifik:
lMelibatkan proses empirikal induktif spt berikut:
lMengadakan hipotesis
lMengumpul maklumat
lMembuat kesimpulan  

Masalah diselesaikan secara Kreatif:
lBerdasarkan Edward de Bono dlm programnya yg dikenali sebagai Program Cort ( Cognitive Research Trust)
lCort mengandungi 6 bahagian dan tujuh teknik.

Program CoRT:
lCoRT I : Keluasan Persepsi
lCoRT II : Organisasi proses berfikir
lCoRT III : Interaksi, argumen, an pemikiran kritikal
lCoRT IV : Pemikiran Kreatif
lCoRT V : Maklumat dan Perasaan
lCoRt VI : Tindakan

CoRT 1 :
lPMI : Baik, buruk dan menarik
lCAF : Ambil kira semua faktor
lC&S : Kesan dan akibatnya
lAGO : Tujuan, matlamat dan objektif.
lFIP : Utama, Penting dan Prioriti
lAPC : Alternatif, Kemungkinan dan Pilihan
lOPV : Pandangan orang lain.

Topi berfikiran : 
Biru, hijau, kuning, putih, hitam, merah.
Islam terdiri daripada syariah, akhlak dan aqidah.

Pendekatan Sufi berasaskan prinsip tazkiyyat al-nafs yg melibatkan dua dimensi:
lHorizontal
lPembersihan diri drpd sifat mazmumah (Takhalli)
lMenghiasi diri dgn sifat mahmumah (Tahalli)
lBoleh diusahakan olen individu.
lVertikal
=Menekankan persoalan hubungan dengan Tuhan melalui amal ibadah, zikir, wirid dan tilawah al-Quran (Tajalli)
  •        Limpahan Ilahi
Langkah menguasai kemahiran menguasai masalah
-kenal pasti msalah yang dihadapi
-fikir and senaraikan masalah yang dihadapi
-teliti kemungkinan-kemungkinan kesan dan akibat sekiranya penyelesaian tersebut diambil 
-pilih penyelesaian yang terbaik

Teknik menyelesaikan masalah:
-Pengurusan lisan 
-Pengurusan grafik

Pengurusan Lisan:
-Mengapakah timbul masalah?
-Apakah masalah yg dihadapi?
-Apakah pilihan-pilihan ygboleh diambil utk menyelesaikan masalah tersebut?
-Apakah akan berlaku sekiranya masalah tersebut mengikut pilihan-pilihan tersebut?
-Apakah penyelesaian yg terbaik utk menyelesaikan masalah itu? 

Pengurusan grafik:
-Sebab timbul masalah
-Apakah masalah
-kemungkinan-kemungkinan penyelesaian masalah
-kesan dan akibat
-pilih penyelesaian yang terbaikNo comments:

Post a Comment